Inschrijven

    * aan deze lessen kan ook worden deelgenomen door aanschaf van een 10-strippenkaart

  • Cursist


  • Betalingsplichtige


  • Opmerkingen

    Opmerkingen: Het cursusgeld is eenmaal per kwartaal verschuldigd en dient voor aanvang van het nieuwe kwartaal op rekeningnummer NL43 RABO 0377 7276 60 ten name van M.M.C. Bakker gestort te zijn. Dit betekent vóór 1 september/1 december/1 maart/1 juni. Bij betaling ineens is er een korting ad. 5 % van toepassing. Bij aanschaf van een strippenkaart is er een bedrag ineens verschuldigd. Er is hierbij geen sprake van een korting ad. 5 %. U ontvangt per verschuldigde termijn een factuur.